Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria de les beques del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, per realitzar estudis internacionals el curs acadèmic 2020-2021 (ref. BDNS 503989).

04/05/2020
Publicat al DOGC de 04-05-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8125/1793165.pdf

El termini de presentació del formulari de sol·licitud amb la documentació requerida és de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució de convocatòria en el DOGC.

Contactes