Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ ARP/917/2020, de 23 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts per a la realització de proves diagnòstiques previstes en l'execució del programa de sanitat animal de prevenció, lluita i erradicació de la tuberculosi bovina, corresponents a l'any 2020 (ref. BDNS 504153).

04/05/2020
Publicat al DOGC de 04-05-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8125/1793181.pdf

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la pèrdua de vigència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o les seves pròrrogues.

Contactes