Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Ordre SND/442/2020, de 23 de maig, per la qual es modifica l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 de el Pla per a la transició cap a una nova normalitat i l'Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, (...)

27/05/2020
Publicat: 24/5/2020

(...) per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 de el Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5267

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302