Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Relacions amb l'Administració i la Justícia (CRAJ)

Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona

29/05/2020
Us informem que, per part del Jutjat Contenciós Administratiu núm 17 de Barcelona, ens ha estat comunicat que, seguint el 'Protocol de la Sala de Govern del TSJC que estableix els criteris homogenis per a la integració de l’expedient electrònic de 10/02/20', el Jutjat funciona de manera totalment digital, tant pel que fa a l'expedient electrònic com a les comunicacions.
Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona
En aquest sentit, qualsevol acte presencial ha de realitzar-se amb cita prèvia, i es demana col·laboració per deixar de presentar cap documentació en format paper, i, en el cas de les administracions demandades l'expedient administratiu, i perquè s'utilitzin els canals d'Ejcat, Lexnet, Noticat i, només en el seu defecte, el correu-e del jutjat contencios17.barcelona@xij.gencat.cat.

El jutjat ha començat l’expedient digital amb l’objectiu del paper zero, seguint les recomanacions de les Lleis 18/11 i la 42/15 i el Protocol del TSJC abans esmentat. 

 Això comporta que:

 • No s’imprimeix cap document. No es transforma a format paper cap resolució ni procediment.
 • Tots els documents en paper s’incorporen digitalitzats a EJCAT, a mida que calgui.

En relació a les comunicacions telemàtiques, respecte a la sortida, es deixa de notificar en paper i s'utilitzen:

 • Lexnet i Noticat.
 • Correu-e del jutjat amb advertiment art. 162 LEC.
 • Exhorts pnj  / altres plataformes que es vagin habilitant
 • Compte consignacions. Tot per transferència. Incorporació a Ejcat ingressos.
 • Elevació  al TSJC, ja tenen possibilitat consulta EJCAT.
 • Inhibicions i d’altres: seguim Protocol.

En relació a l'entrada de documents les mesures són:

 • Digitalització de tot document
 • Es requereix a les parts perquè facin trasllat de les còpies i demandades presentin expedients digitals.
 • Administracions / parts que no tenen encara cap plataforma i/o contactes:
 • Utilitzar el correu-e que aporten. Demanar a les administracions que facin servir procurador a efectes de notificacions. 

Respecte a les vistes, s'informa que s'ha procedit a efectuar una notificació en tots els procediments abreujats amb judicis assenyalats als mesos de març, abril, maig, juny i juliol per si demanen sense vista i prova per escrit o com a diligència final, i també als pendents d’admissió. 

 • Aquells en els que calgui vista per proves testificals o alguna raó concreta, s’assenyalaran els mesos de setembre en endavant els mateixos dies i la sala reservada pel Jutjat.
 • El Jutjat disposa de llicència WebEx a cada sala de vistes que permet Multiconferències.
 • Els assenyalats al setembre, octubre, novembre i desembre també es farà notificació per plantejar si volen que es tramitin sense vista i es re-assenyalaran els que calgui després per ordre.

Actuacions davant de l'lAJ:

 • Es requereix sempre apud acta electrònica i es facilita link.
 • Consultes per cita prèvia, telefònica o correu electrònic.
 • MEDIACIONS.  Es promou la multiconferència per a les sessions informatives.

Finalment, amb les mesures anteriors, el Jutjat queda preparat pel teletreball del personal, previst pel proper mes de juliol.

Contactes

  Gran Via de les Corts Catalanes, 111 Ciutat de la Justícia Edifici C, 2a planta
  L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona - España

  T. 93 601 12 12 - EXT. 5345 F. 93 215 10 62 E. craj@icab.cat