Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ TSF/1766/2020, de 16 de juliol, de convocatòria dels premis i ajut Clic, Fotoperiodisme Jove, corresponents a l'any 2020 (ref. BDNS 516297).

22/07/2020
Publicat al DOGC de 22-07-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8183/1805870.pdf

El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació que requereix la base 6 de la

Resolució TSF/1652/2017, de 10 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels premis i ajuts Clic, Fotoperiodisme Jove, s'inicia l'endemà de la data de publicació d'aquesta convocatòria al DOGC i finalitza el dia 30 de juliol de 2020.

 

Contactes