Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Ordre SND / 535/2020, de 17 de juny, per la qual es modifica l'Ordre SND / 414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, i l'Ordre SND / 458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització (...)

19/06/2020
Publicat: 18/6/2020

(...) de determinades restriccions d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6310

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302