Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ ARP/913/2020, de 23 d'abril, per la qual es convoquen els ajuts al sector apícola per pol·linització per a l'any 2020 (ref. BDNS 503997).

30/04/2020
Publicat al DOGC de 30-04-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793120.pdf

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la pèrdua de vigència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID19, o les seves pròrrogues.

Contactes