Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ TSF/1526/2020, de 26 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a contractar joves en pràctiques per a entitats del sector del lleure educatiu que preveu el Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social (ref. BDNS 512767).

30/06/2020
Publicat al DOGC de 30-06-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8165/1801953.pdf

El termini de presentació de sol·licituds és de cinc dies a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria.

Contactes