Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Resolució de 9 de juliol de 2020, de la Direcció de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, per la qual es publiquen les Directrius operatives per a la gestió de passatgers aeris i personal d'aviació en relació amb la pandèmia COVID-19.

17/07/2020
Publicada al BOE del 16/7/2020

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8006

 

 

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302