Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Secció de Dret Laboral › Crisi sanitària › Alertes

Peticions de ll·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) davant de les dificultats en el retorn a l’activitat dels Jutjats Socials de Barcelona

20/05/2020
Els 35 Jutjats del Social de Barcelona estan actuant amb disparitat de criteris en la manera de procedir a la reentrada a la vida judicial i, atesa la delicada situació de crisi sanitària, s’haurien d’unificar els criteris entre els diversos jutjats, i cas de no ser possible s’hauria de facilitar la informació sobre el procedir de cadascun dels jutjats als advocats/des, a fi d’evitar gestions innecessàries i donar el màxim de seguretat jurídica respecte de:
Peticions de ll·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) davant de les dificultats en el retorn a l’activitat  dels Jutjats Socials de Barcelona

 a) Criteris de les vistes que es celebraran a partir del dia 25 de maig de 2020. A data 20 de maig de 2020, és a dir a 2 dies hàbils de l’inici de la represa dels judicis orals, els advocats i advocades ens veiem obligats a trucar jutjat per jutjat, procediment per procediment, per conèixer si la setmana vinent se celebrarà o no l’acte de judici.

Cada jutjat està donant una resposta diferent. Hi ha òrgans judicials que han informat que certs procediments –que fins ara no s’havien celebrat- se celebraran; altres no manifesten cap tipus de certesa sobre si es farà o no es farà, en espera de conèixer si es prorroga o no l’estat d’alarma; i d’altres informen verbalment que entenen que no es poden celebrar encara.

Aquesta situació genera una inseguretat jurídica absoluta que perjudica els justiciables -i els professionals que els hem de donar servei-; i en cap cas contribueix a l’agilització de la Justícia, atès que obliga a fer una gestió individualitzada per a cada procediment, moltes vegades innecessària i evitable amb una informació adient

b) Tampoc se’ns ha facilitat cap explicació ni informació sobre les mesures concretes d’accés a l’edifici S o de celebració de vistes i sales d’esperes. S’està donant que en cas de desplaçament per a formalitzar conciliacions judicials cada jutjat proposa una fórmula diferent d’habilitació a l’entrada.

Així doncs, des de l’ICAB, conjuntament amb la Secció de Dret Laboral, demanem consens i informació concreta en els següents aspectes:

Primer.- Hem de conèixer amb antelació suficient quins són els procediments i vistes que es duran a terme.

Tanmateix hauria d'establir-se un criteri concret en quant a la reassignació de procediments suspesos durant l’estat d’alarma, així com els criteris de preferència i/o urgència donada la disparitat de criteris dels Jutjats.

Segon.-  Cal un criteri clar i unificat per a tots els Jutjats Socials de Barcelona sobre com s’hi aplicaran les mesures organitzatives compreses al RD Llei 16/2020, de 28 d’abril, en especial:

  • si hi haurà o no celebració de judicis orals i atenció als professionals en horari de tarda,
  • si s’habilitarà alguna fórmula concreta per a permetre la celebració de conciliacions judicials,
  • si se celebraran actes de judici i altres vistes i compareixences per mitjans telemàtics, i en cas afirmatiu, amb quines condicions materials i sistemes tecnològics concrets (i com s’hi assegurarà l’accés fàcil per part dels advocats i les advocades).
  • si se celebraran judicis el mes d’agost; i en cas afirmatiu quines dates concretes es pensa habilitar.

Tercer.- Davant l’agreujament que la crisi de la COVID-19 provoca en la dilació dels processos, unida al fet de la limitació en la possibilitat de celebració de judicis per als propers tres mesos, reclamem alhora un criteri unificat en matèria d’avançament de conciliacions davant cada jutjat, i oferim la nostra col·laboració institucional per a estimular la celebració d’aquestes conciliacions judicials anticipades, amb el benentès que podria ser una de les claus per a desllorigar l’extraordinària acumulació de processos en curs.

Quart.- Hem de conèixer quins són els requisits d’accés a l’edifici S tant per als nostres clients, com per a testimonis i pèrits, com per a nosaltres mateixos/es, així com quines són les mesures de prevenció sanitàries que es prenen en els diferents espais que assegurin les condicions de salut de tots els intervinents.

 

Barcelona, 20 de maig de 2020.

Documents