Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Resolució de 13 de maig de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 12 de maig de 2020, pel qual es formalitzen els criteris de distribució i la distribució resultant per a l'exercici 2020 del crèdit de 6.500.000 euros per al desenvolupament de programes i la prestació de serveis (...)

20/05/2020
Publicat: 19/5/2020

(...) que garanteixin el dret a l'assistència social integral a les víctimes de violència de gènere i l'atenció als menors; del crèdit de 1.000.000 d'euros per implementar la proposta comuna per a la millora de la coordinació i desenvolupament de plans personalitzats; així com del crèdit de 2.000.000 d'euros per a programes per al suport a víctimes d'agressions i / o abusos sexuals.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5134

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302