Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ ARP/1033/2020, de 7 de maig, per la qual es publica una convocatòria extraordinària per a 2020 dels ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca per donar una resposta immediata a l'impacte de la crisi de salut pública de la COVID-19 en el sector pesquer, (...)

18/05/2020
Publicat al DOGC de 18-05-2020

(...)  aqüícola i de la comercialització i transformació de productes pesquers (ref. BDNS 505705).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8135/1794653.pdf

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies que computen des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC.

Contactes