Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

RESOLUCIÓ PRE/1063/2020, de 14 de maig, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions pluriennals per als consells esportius de Catalunya per al desenvolupament dels programes d'esport escolar del curs 2019-2020 i s'adopten mesures de flexibilització de les bases reguladores del procediment per evitar perjudicis als beneficiaris (...)

20/05/2020
Publicat: 20/5/2020

(...) i donar viabilitat màxima a actuacions afectades pel context generat per la COVID-19 (ref. BDNS 506262).

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&documentId=873532&language=ca_ES&newLang=ca_ES

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302