Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

REGLAMENT (UE) 2020/698 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 25 de maig de 2020 pel qual s'estableixen mesures específiques i temporals, com a conseqüència del brot de COVID-19, relatives a la renovació o pròrroga de determinats certificats, permisos, llicències i autoritzacions, i a l'ajornament de determinats controls periòdics i formació contínuada (...)

29/05/2020
Publicat: 27/5/2020

(...) en certs àmbits de la legislació en matèria de transport.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.165.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2020:165:TOC

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302