Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió d'Advocats/des Mediadors/des | Centre ADR - ICAB (Centre per a la Resolució Alternativa de Conflictes)

El Parlament de Catalunya aprova la Llei 9/2020 de 31 de juliol, que fa obligatòria la sessió informativa prèvia de mediació

04/08/2020
La Reforma del Llibre Segon del Codi Civil de Catalunya recull les Recomanacions dels principals organismes europeus, així com del TJUE i del Consejo General del Poder Judicial en ordre al foment de la mediació i resta de sistemes de resolució alternativa de conflictes i la implementació de la mediació intrajudicial.

Estableix explícitament que la mediació és obligatòria quan s’hagi pactat expressament abans de l’exercici d’accions judicials. Igualment estableix que una vegada iniciat el procés judicial, l’autoritat judicial pot derivar en qualsevol moment a les parts a una sessió prèvia obligatòria, i que la manca d’assistència no justificada no està sotmesa a confidencialitat i haurà de ser comunicada a l’autoritat judicial.

Per primera vegada reconeix la norma un paper protagonista a l’advocacia establint que la part podrà ser assistida durant la sessió informativa i les sessions de mediació pel seu/va advocat/da, i que aquesta participació lletrada serà necessària si així ho requereixen les parts o l’autoritat judicial.

LLEI 9/2020, del 31 de juliol, de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, i de la Llei 15/2009, de mediació en l'àmbit del dret privat

 

Contactes

    Mallorca, 283 primera planta
    08037 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5319 T. 902 50 09 90 F. 93 215 10 62 E. adr@icab.cat