Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ PRE/1168/2020, de 27 de maig, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions pluriennals per al suport a l'acció de les federacions esportives catalanes i les unions esportives de clubs i associacions per a l'any 2020 i s'adopten mesures de flexibilització (...)

03/06/2020
Publicat al DOGC de 03-06-2020

(...) de les bases reguladores del procediment per evitar perjudicis als beneficiaris i donar viabilitat màxima a actuacions afectades pel context generat per la COVID-19 (ref. BDNS 507944).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8146/1796523.pdf

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

Contactes