Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ EMC/1478/2020, de 22 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 512070).

25/06/2020
Publicat al DOGC de 25-06-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8162/1801315.pdf

El termini de presentació de les sol·licituds s'iniciarà a les 9.00 h de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i restarà obert fins al 27 de juliol de 2020, inclòs, o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes

Contactes