Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

ORDRE TSF/117/2020, de 3 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d'atenció social a les persones amb discapacitat, per a l'any 2020 (ref. BDNS 514527).

10/07/2020
Publicat al DOGC de 10-07-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8174/1803950.pdf

El termini de presentació de sol·licituds i la documentació necessària és de dos mesos a comptar de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Ordre de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contactes