Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Relacions amb l'Administració i la Justícia (CRAJ) › Comissió de Dret Penitenciari

Comunicació amb interns als Centres Penitenciaris de Catalunya

13/07/2020
La Secretaria de Mesures penals, reinserció i atenció a la víctima ens ha facilitat un protocol amb unes pautes per a les comunicacions amb persones internes en Centres Penitenciaris de Catalunya per part dels professionals en atenció a les mesures adoptades per la COVID-19, sense perjudici de la realització de les entrevistes pel sistema de videoconferència, que us adjuntem a continuació:
Comunicació amb interns als Centres Penitenciaris de Catalunya

Protocol per a comunicacions amb advocats

a. En qualsevol fase del desconfinament, l’intern té dret a rebre la visita, per locutori, dels seus advocats designats així com del SOJ.  

b. L’entrada dels advocats al centre seguirà les normes generals previstes per la resta de visitants: mascareta i guants obligatoris, control de temperatura corporal, distància social de seguretat.  

c. En cas que es presenti un advocat per visitar un intern que es troba malalt de la COVID-19, en aïllament per contacte estret o en un mòdul confinat, s’informarà a l’advocat sobre la impossibilitat de, per raons de salut pública, dur a terme la visita així com, la data aproximada en què aquesta podrà realitzar-se. 

d. L’intern, quan hagi de ser traslladat al departament de comunicacions, sempre portarà la mascareta posada, mesura que es mantindrà durant tota la comunicació.  

e. No es poden ajuntar interns de diferents mòduls en els espais de comunicacions per aquesta finalitat.  

f. Després de cada comunicació amb l’advocat, el locutori serà degudament netejat abans que sigui novament ocupat.  

g. Quan s’hagi de lliurar a l’intern documentació provinent de l’exterior, inclosa la documentació judicial, s’informarà a l’intern que ha de seguir el procediment següent: desprès de llegir el document, se l’ha de guardar i, sense tocar-se la cara, ha de procedir a rentar-se /desinfectar-se les mans. Guardar el document 72h a la seva cel·la abans que es torni a tocar.  

Contactes

    Gran Via de les Corts Catalanes, 111 Ciutat de la Justícia Edifici C, 2a planta
    L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5345 F. 93 215 10 62 E. craj@icab.cat