Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ ARP/1310/2020, de 5 de juny, per la qual es convoquen els ajuts en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a la participació (operació 03.01.01) i per a les activitats d'informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments (operació 03.02.01) corresponents a 2020-2021 (ref. BDNS 509388).

12/06/2020
Publicat al DOGC de 12-06-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8153/1798870.pdf

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Contactes