Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ EXI/1751/2020, de 15 de juliol, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió de subvencions de suport a la internacionalització d'entitats catalanes en l'àmbit de l'acció exterior de la Generalitat per a l'any 2020 (ref. BDNS 516308).

22/07/2020
Publicat al DOGC de 22-07-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8183/1806030.pdf

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb la previsió excepcional per al supòsit que el darrer dia del termini coincideixi en un divendres, d'acord amb la qual, la data de finalització es prolongaria fins al dilluns següent.

 

Contactes