Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Ordre ICT / 534/2020, de 16 de juny, per la qual s'amplia l'annex de l'Ordre SND / 518/2020, de 11 de juny, per la qual es regula l'autorització d'un programa pilot d'obertura de corredors turístics assegurances a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant l'aixecament parcial dels controls temporals en les fronteres interiors establerts amb motiu de la situació de crisi (...)

19/06/2020
Publicat: 18/6/2020

(...) crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6307

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302