Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ PRE/1750/2020, de 17 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria del procediment per a la concessió d'ajuts en forma de garantia d'operacions de préstec destinades al finançament de les necessitats de liquiditat derivades de la COVID-19 - ICF Esports Liquiditat (ref. BDNS 516274).

23/07/2020
Publicat al DOGC de 23-07-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8184/1806083.pdf

El termini de presentació de sol·licituds és de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contactes