Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ CLT/1153/2020, de 26 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a projectes de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals per a l'any 2020 (ref. BDNS 507675).

02/06/2020
Publicat al DOGC de 02-06-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8145/1796286.pdf

El període per presentar les sol·licituds és del 3 al 18 de juny de 2020.

Contactes