Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ TES/1236/2020, de 4 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions del Programa de foment del parc d'habitatges de lloguer o cessió d'ús del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (ref. BDNS 509032).

09/06/2020
Publicat al DOGC de 09-06-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8150/1797377.pdf

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitza el dia 30 de juny de 2020, inclòs.

 

Contactes