Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

RESOLUCIÓ TES/1145/2020, de 27 de maig, per la qual se suspèn la facturació del mes de juny relativa al pagament dels lloguers i les quotes d'amortització afectats per la Resolució TES/783/2020, de 26 de març, s'amplia el període de prorrateig a què fa referència l'apartat 3 d'aquesta Resolució i s'aixeca la moratòria que s'hi estableix, excepte per a les persones arrendatàries (...)

03/06/2020
Publicat: 2/6/2020

(...) de l'habitatge habitual en situació de vulnerabilitat econòmica.

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874079&language=ca_ES

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302