Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Resolució de 30 de juny de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 25 de juny de 2020, conjunta de la Secretaria d'Estat d'Educació i la Secretaria General d'Universitats, per la qual, a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, s'estableixen noves adaptacions de l'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la Universitat (...)

03/07/2020
(...)a les necessitats i situació dels centres espanyols situats a l'exterior del territori nacional, els programes educatius a l'exterior, els programes internacionals, l'alumnat procedent de sistemes educatius estrangers i els ensenyaments a distància, en el curs 2019-2020. Publicada al BOE del 2/7/2020

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-7045

 

 

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302