Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió d'Honoraris

ANUNCI: En informació pública la Modificació del Reglament de la Comissió d'Honoraris

05/06/2020
La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, en sessió de 23 d’abril de 2020, ha aprovat inicialment el Projecte de Modificació dels articles 12, 16, 19, 20 i la disposició final, d’Addició d’un nou article 21 i de la Derogació de la disposició addicional del Reglament de la Comissió d’Honoraris. El text aprovat estarà a disposició dels col·legiats i col·legiades en la pàgina web col·legial, a fi que durant el termini d’un mes, puguin formular les al·legacions i suggeriments al text que considerin pertinents.
ANUNCI: En informació pública la Modificació del Reglament de la Comissió d'Honoraris

Aquestes al·legacions es poden presentar en el Registre General del Col·legi, entre les 09:00 i les 15:00 hores de dilluns a divendres, o bé, per correu electrònic, fins a les 18:00 hores de l’últim dia del termini a l’adreça: honorarisreglament@icab.cat


Barcelona, 5 de juny de 2020


El secretari,
Jesús Sánchez García

Documents

Contactes