Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ TES/1163/2020, de 18 de maig, de convocatòria de subvencions per a la clausura de punts d'abocament incontrolat de residus de la construcció (ref. BDNS 507911).

02/06/2020
Publicat al DOGC de 02-06-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8145/1796234.pdf

El termini per presentar sol·licituds començarà a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC i finalitzarà en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la pèrdua de vigència de l'estat d'alarma declarat mitjançant el Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o les seves pròrrogues.

 

Contactes