Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ CLT/1718/2020, de 10 de juliol, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, (...)

20/07/2020
Publicat al DOGC de 20-07-2020

(...) per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l'execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural per al trienni 2020-2022 (ref. BDNS 515709).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8181/1805448.pdf

El període per presentar les sol·licituds és del 21 de juliol al 14 de setembre del 2020.

Contactes