Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Transformació Digital

ACORD GOV/71/2020, de 2 de juny, pel qual es crea el Programa de salut pública per a l'estudi epidemiològic dels casos amb la COVID-19, dels contactes dels casos i el seu seguiment

04/06/2020
Les funcions que s'han de desenvolupar en el marc d'aquest Programa són les relatives a la investigació i identificació dels casos amb la COVID-19 i la traçabilitat i cerca de contactes d'aquests casos i el seu posterior seguiment, d'acord amb el sistema de funcionament ordinari de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya, així com el sistema de guàrdies del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (SUVEC).
ACORD GOV/71/2020, de 2 de juny, pel qual es crea el Programa de salut pública per a l'estudi epidemiològic dels casos amb la COVID-19, dels contactes dels casos i el seu seguiment

Entre les concretes tasques previstes es contempla  la identificació, quarantena i realització del seguiment de contactes estrets durant 14 dies utilitzant un sistema semiautomatitzat per assolir una alta cobertura o la implementació del sistema de vigilància integrat amb base de dades centralitzada que generi indicadors en temps real que serveixin per a la presa de decisions durant la progressió del desconfinament gradual.

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=874335&language=ca_ES

Contactes

    Mallorca, 283
    0837 Barcelona , Barcelona - España

    T. 93 496 18 80 - EXT. 5705 T. 93 601 12 12 E. digicab@icab.cat