Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Resolució de 13 de maig de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 12 de maig de 2020, pel qual es formalitzen els criteris de distribució i la distribució resultant per a l'exercici 2020, del crèdit de 100.000.000 d'euros per al desenvolupament per les comunitats autònomes i ciutats (...)

20/05/2020
Publicat: 19/5/2020

(...) amb estatut d'autonomia del Pacte d'Estat contra la violència de gènere.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5135

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302