Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ TSF/1590/2020, de 2 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per al desenvolupament del programa Consolida't, de suport a la consolidació, l'enfortiment i la reinvenció del treball autònom a Catalunya, (...)

06/07/2020
Publicat al DOGC de 06-07-2020

(...) per a l'any 2020, en el marc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19 (ref. BDNS 513437).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8170/1802963.pdf

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, juntament amb els annexos corresponents que l'acompanyen, és des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya fins al 30 de juliol de 2020.

Contactes