Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ PRE/1430/2020, d'11 de juny, per la qual s'obre la convocatòria corresponent a l'any 2020 per a la concessió de les subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer 2020-2021 (ref. BDNS 511231).

23/06/2020
Publicat al DOGC de 23-06-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8160/1801080.pdf

El termini màxim per a la presentació de les sol·licituds serà d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contactes