Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Congrés dels Diputats - Esmenes i índex d'esmenes a l'articulat del Projecte de Llei per la qual es modifica la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en transposició de la Directiva (UE) 2018/822 del Consell, de 25 de maig de 2018, (...)

08/07/2020
(...) que modifica la Directiva 2011/16/UE pel que fa a l'intercanvi automàtic i obligatori d'informació en l'àmbit de la fiscalitat en relació amb els mecanismes transfronterers subjectes a comunicació d'informació. Publicat el 6/7/2020

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-16-2.PDF

 

 


 

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302