Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

RESOLUCIÓ EDU/1703/2020, de 9 de juliol, per la qual s'aprova la convocatòria extraordinària per a l'atorgament d'ajuts destinats a les associacions de mares i pares d'alumnes que presten el servei de menjador escolar en els centres educatius dels ensenyaments gratuïts i obligatoris de titularitat de la Generalitat de Catalunya (...)

17/07/2020
(...) i en els centres d'aquests ensenyaments de titularitat de la Generalitat gestionats pel Consorci d'Educació de Barcelona, i a les empreses o entitats contractades per aquestes associacions per prestar aquest servei per compensar els danys i perjudicis que hagin patit (...)

(...) com a conseqüència del tancament dels menjadors escolars en el marc de les mesures per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 (ref. BDNS 515619).

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=878078&language=ca_ES

Publicada en el DOGC del 17/7/2020

 

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302