Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ CLT/1574/2020, de 19 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, (...)

07/07/2020
Publicat al DOGC de 07-07-2020

(...) a les activitats complementàries de la programació professional estable de determinats equipaments escènics i musicals per a l'any 2020 (ref. BDNS 513566).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8171/1803336.pdf

El període per presentar les sol·licituds és del 8 al 23 de juliol de 2020.

Contactes