Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ CLT/1572/2020, de 18 de juny, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit de les arts, per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, (...)

07/07/2020
Publicat al DOGC de 07-07-2020

(...) per a la formació i el perfeccionament en els àmbits de les arts visuals, dels nous sectors creatius, de les arts escèniques, de la música i del pensament per a l'any 2020 (ref. BDNS 513498).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8171/1803298.pdf

El període per presentar les sol·licituds és del 8 al 23 de juliol de 2020.

Contactes