Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Ordre PCM / 531/2020, de 16 de juny, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 16 de juny de 2020, pel qual s'estableixen els ports i aeroports espanyols designats com ‘Punts d'entrada amb capacitat d'atenció a Emergències de Salut Pública d'importància internacional’, segons el que estableix el Reglament Sanitari Internacional (RSI-2005), (...)

17/06/2020
Publicat: 17/6/2020

(...) per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6234

 

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302