Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ ARP/1358/2020, d'11 de juny, per la qual es convoquen els ajuts al foment de les races autòctones per a l'any 2020 (ref. BDNS 510229).

16/06/2020
Publicat al DOGC de 16-06-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8155/1799283.pdf

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el DOGC.

Contactes