Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ CLT/1192/2020, de 26 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s'aprova la convocatòria en l'àmbit del patrimoni cultural, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, (...)

04/06/2020
Publicat al DOGC de 04-06-2020

(...) per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble per a l'any 2020 (ref. BDNS 507905).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8147/1796697.pdf

El període per presentar les sol·licituds és del 5 al 22 de juny del 2020.

Contactes