Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ EMC/1808/2020, de 21 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2020 de la línia d'ajuts per a la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a la consolidació d'estructures clúster (ref. BDNS 516741).

27/07/2020
Publicat al DOGC de 27-07-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8186/1806494.pdf

Els terminis de presentació de sol·licituds anirà des de les 00:00 hores de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 7 d'agost de 2020.

 

 

Contactes