Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

RESOLUCIÓ JUS/1035/2020, de 14 de maig, per la qual s'aixeca la suspensió del procediment de selecció, nomenament i cessament del personal interí dels cossos al servei de l'Administració de justícia establerta per la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària (...)

20/05/2020
Publicat: 19/5/2020

(...) ocasionada per la COVID-19, segons la redacció donada pel Reial decret 465/2020, de 17 de març.

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873494&language=ca_ES

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302