Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ TSF/926/2020, de 20 d'abril, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització dels serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental, per a l'any 2020 (ref. BDNS 503471).

06/05/2020
Publicat al DOGC de 06-05-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8127/1793393.pdf

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de Generalitat de Catalunya.

Contactes