Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Reial Decret Llei 12/2020, de 31 de març, de mesures urgents en matèria de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere (BOE de l’1 d’abril de 2020)

25/05/2020
Entrada en vigor: 02/04/2020

Determina la consideració de serveis essencials amb els efectes previstos en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 el normal funcionament dels serveis d'informació i assessorament jurídic 24 hores, telefònica i en línia, així com dels serveis de teleassistència i assistència social integral a les víctimes de violència de gènere, els serveis d'acollida a víctimes de violència de gènere i altres formes de violència contra les dones, el sistema de seguiment per mitjans telemàtics de l'acompliment de les mesures cautelars i penes de prohibició d'aproximació en matèria de violència de gènere.

Així mateix, s'estableix que les persones treballadores que per raó de la seva activitat professional tinguin contacte directe amb les víctimes i, en tot cas, els que presten els seus serveis en centres de teleassistència, emergència o acollida, han de seguir les mesures de protecció recomanades pel Ministeri de Sanitat, segons el nivell de risc a què estan exposats. Sempre que les disponibilitats ho permetin, les administracions públiques competents, així com les empreses proveïdores de serveis, hauran de dotar les persones treballadores dels centres dels equips de protecció individual.

[LLEIS APROVADES CORTS GENERALS]   

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302