Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ TSF/1650/2020, de 8 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats destinades a la realització de programes d'interès general, amb càrrec a l'assignació tributària del 0,7% de l'impost sobre la renda de les persones físiques de les comunitats autònomes, (...)

10/07/2020
Publicat al DOGC de 10-07-2020

(...) de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (ref. BDNS 514805).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8174/1803956.pdf

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, junt amb els annexos corresponents que l'acompanyen, serà de vint dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

 

Contactes