Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ JUS/1723/2020, de 10 de juliol, per la qual es convoquen subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre per a la realització de projectes orientats a la reinserció i rehabilitació de persones internades en centres penitenciaris i alliberades condicionals durant l'any 2020 (ref. BDNS 515792).

17/07/2020
Publicat al DOGC de 17-07-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8179/1805213.pdf

El termini de presentació del formulari de sol·licitud i de la documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud és de 30 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta  Resolució al DOGC.

Contactes