Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ EDU/1703/2020, de 9 de juliol, per la qual s'aprova la convocatòria extraordinària per a l'atorgament d'ajuts destinats a les associacions de mares i pares d'alumnes que presten el servei de menjador escolar en els centres educatius dels ensenyaments gratuïts i obligatoris de titularitat de la Generalitat de Catalunya (...)

17/07/2020
Publicat al DOGC de 17-07-2020

(...) i en els centres d'aquests ensenyaments de titularitat de la Generalitat gestionats pel Consorci d'Educació de Barcelona, i a les empreses o entitats contractades per aquestes associacions per prestar aquest servei per compensar els danys i perjudicis que hagin patit com a conseqüència del tancament dels menjadors escolars en el marc de les mesures per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 (ref. BDNS 515619).

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8179/1805087.pdf

Les entitats interessades poden presentar les sol·licituds i la documentació que estableix aquesta Resolució en el termini de 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Contactes