Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Comissió de Normativa

Tribunal Constitucional. Sala Segona. Sentència 67/2020, de 29 de juny de 2020. Recurs d'empara 4755-2017. Promogut per Carmen Molina Serrano respecte de les resolucions dictades per les sales del contenciós-administratiu de Tribunal Suprem i del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, amb seu a Málaga, (…)

31/07/2020
(…) així com per l'administració tributària en procediment sancionador. Suposada vulneració dels drets a la protecció de dades i a un procés amb totes les garanties: utilització lícita en un procediment tributari sancionador d'una prova documental prèviament obtinguda a través d'una mesura d'investigació judicial penal.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8948

Publicada el 31/7/2020

Contactes

    c/ Mallorca, 283
    08037 Barcelona, Barcelona - España

    T. 93 601 12 12 - EXT. 5302