Aquesta pàgina requereix tenir activat el javascript per a funcionar correctament
Notícies › Premis, Beques i Subvencions › Formació / Biblioteca

RESOLUCIÓ EMC/1117/2020, de 24 d'abril, per la qual es fa pública la convocatòria per a l'atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a les organitzacions de persones consumidores de Catalunya, per a l'exercici 2020 (ref. BDNS 506956).

27/05/2020
Publicat al DOGC de 27-05-2020

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8142/1795696.pdf

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contactes